Our Social Obligations

We have installed many systems without profit to many Spiritual & Educational Organizations like….

1. Shree Raj Sobhg Satsang Mandal – Sayla,

2. Shree Sadguru Kabir RamswaroopdasjiSatyam Sanskar Mandir – Palanpur,

3. Khetlavir Dharmasala – Palitana,

4. Shravika Ashram – Palitana,

5. Hira Shanta Dharmasala – Palitana,

6. Swaminarayan Mandir – Gadhpur,

7. NRB Bhavan (Gujarti Samaj) – Mathura,

8. Jafarabad Kelavani Uttajak Mandal – Jafarabad,

9. Swaminarayan PTC Collage – Gadhpur,

10. Shree Umiya Kaniya Chhatralaya – Botad,

11. Field Marshal Kaniya Chhatralaya – Rajkot,

12. Shree Nandkuvarba Kshatriya Kaniya Chhatralaya – Bhavnagar,

13. Maderesa – Tadkeshvar – Surat. & Many More…….